ROZSZERZENIE PAMIĘCI
DLA ATARI 130XE DO 196kB LUB 320kB
MODELE z układami 4464

Dodatkowa pamięć jest bardzo przydatna zwłaszcza w zastosowaniach muzycznych. Typowe pliki MIDI mają do 120kB długości (a bywają i po 300kB). Wynika z tego że130kB pamięci modelu 130XE może się okazać niewystarczające.

Opisów rozbudowy komputerów 130XE jest wiele. Większośćdotyczy pamięci jednobitowych. Część komputerówATARI 130XE posiada wbudowane pamięci czterobitowe typu 4464 (64k*4bit).Posiadają one 4 kości tych pamięci. Nie znalazłem nigdzieopisu jak rozszerzyć pamięć w tym przypadku. Poniżejprzedstawiam moje rozwiązanie tego problemu. Proponuję rozbudowękomputera 130XE do

1) 196kB (potrzeba 2szt. pamięci 4464)
2) 320kB (potrzeba 6szt. pamięci 4464)

Wymagany czas dostępu to 150ns lub mniej.

Dodatkowo potrzeba:
- 3szt. rezystorów 33[Om] (lub 1 dla wersji 196kB)
- układ scalony UCY74LS155
- ok. 1m przewodu w izolacji igielitowej

       Schematy wyprowadzeń:

          UCY74LS155
         +---+-+---+
      1C |1  +-+ 16| VCC
      1G |2     15| 2C
      DSB|3     14| 2G
      1Y3|4      13|DSA
      1Y2|5     12| 2Y3
      1Y1|6      11|2Y2
      1Y0|7      10|2Y1
      GND|8       9|2Y0
         +---------+

1G,2G - strobe
DSA,DSB - adres
1C,2C - data inp.
1Y0-1Y3,2Y0-2Y3 - data out.

Tablica stanów dla 74LS155
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|    Inputs     |               |
+---+---+---+---+  
Outputs     |
| Addr  | S | D |               |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|DSB|DSA|1G |1C |1Y0|1Y1|1Y2|1Y3|
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
|DSB|DSA|2G |2C |2Y0|2Y1|2Y2|2Y3|
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+
| X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+---+---+---+---+---+---+---+---+

S - Strobe
D - Data

Czynności:

1) Wylutować koncówke rezystora R=33 Om wychodzącąod nóżki układu CO25953 i biegnącą do CASpamięci dodatkowej. Jest to rezystor leżący bliżejukładu CO25953.
|Końcówkę wylutowujemy od strony układu CO25953. W to miejsce wlutować krótki drucik który potem podłączymy do układu 74LS155.
Należy sięwcześniej upewnić że rezystor ten łączy sięz CASem dodatkowym.
Dla informacji- 2szt. pamięci dodatkowych zlokalizowane są bliżej przedniej części komputera.

2) Układ 74LS155 nalutować na CO25953 uprzednio odginającwszystkie końcówki z wyjątkiem 8 i 16.
Wycięcia obu układów powinny się znaleźć z jednej strony.

3) Wylutowaną końcówkę R=33[Om] dolutowaćdo jednego z wyjść 2Y0,2Y1,2Y2 lub 2Y3 układu 74LS155,
najlepiej do 2Y2 (nóżka 11) bo wylutowana koncówka rezystora wypada akurat naprzeciwko.

4) Odgiąć nóżki 16 (/CAS) układów 4464 i nalutować piętrowo pamięci na będącejuż na płycie. Uwaga: przy rozbudowie do 196kB nasunąć2 układy 4464 na 2 sąsiednie kości.
Przy rozbudowie do 320kBnasunąć 4 kości 4464 na już istniejące a potem jeszczejedno piętro z 2 kości 4464.

5)Połączyć wejścia adresowe DSB DSA czyli nóżki 3 i 13 układu 74LS155 z wyprowadzeniami 15 i 16 układu PIA (6520lub 6521) długimi przewodami. Na wyprowadzeniach 15 i 16 PIA mamybit 5 i 6 portu B.
Wbrew temu co podaje większość autorównie trzeba rozcinać ścieżek biegnących od tych nóżek(co prawda adresowanie ANTICA i RAM będzie wtedy zależne).
Dla wersji 196kB końcówkę 3 układu 74LS155 łączymy z 16 (Vcc) a nie do PIA.

UWAGA: Przy rozbudowie pamięci do 196kB podłączamy jedyniekońcówkę 16 PIA do DSA (nóżka 13 74LS155).
Nóżkę 3 (DSB) ukłądu 74LS155 radziłbymwtedy podłączyć do +5V (choć pozostawienie jej wolnejnie będzie przestępstwem - standard TTL wolne wejścia traktujejakby były podłączone do plusa).
W tej sytuacji pamięciami dodatkowymi sterują wyjścia 2Y2 i 2Y3 układu 74LS155 (co trzebawiedzieć by właciwie podłączyć się doCAS dodatkewgo RAMu).

6)Wejście danych 2C  (końc.15 układu 74LS155) połączyćz masą (końc. 8).

7)Wolną po operacji z pkt. 1) końcówkę (CASdodatkowy) układu CO25953 połączyć drucikiem z wejciem 2G  układu 74LS155 (z końcówką 14).

8) Odgięte końcówki 16 (/CAS) dodatkowych pamięcinależy połaczyć parami (po 2 sąsiednie z tego samego"piętra") i poprzez 3 rezystory R=33[Om] połączyćz trzema niewykorzystanymi końcówkami 2Y0-2Y3 tj. nóżki9 do 12). Jedna z tych 4-ch nóżek jest już oczywiściezajęta przez stary rezystor 33[om].
UWAGA:  Dla wersji 196kB łączymy CASy 2 szt. nalutowanych pamięciprzez 33R z wyjciem 2Y3 (końcówka 12 74LS155).
"Stary" RAM połączyliśmy wcześniej z 2Y2 poprzez "stary" rezystor 33[Om] z 2Y2.

Po sprawdzeniu prawidłowości montażu włączamy komputeri testujemy pamięć.
Do analizy pracy układu pomocna będzie tablica stanów74LS155 oraz informacja że pamięci 4464 są nieaktywnegdy CASy mają podłączone do +5V.

UWAGA: Schemat na rysunku dotyczy wersji z 320kB RAM (na rysunku jest błąd numeracji nóżek, przy GND powinno być 8) .

Niestety SELF TEST nie wykrywa i nie testuje tej dodatkowej pamięci.
Dlatego użyj programu TESTMEM.COM dlasprawdzenia i przetestowania pamięci.

I jeszcze kilka programów głównie dla DOS2.5CP umożliwiającychkorzystanie z powstałego RAMu.

1) RAMDISK.EXE - tworzy konfigurowalny RAMdysk (ściągasz łącznie z RAMSET.EXE)
2) RAMSET.EXE - konfiguruje RAM dysk tworząc plik konfiguracyjny RAMDISK.SET
Te dwa programy pochodzą z niewydawanego już czasopisma "TajemniceAtari"

3) FORMAT.COM - formatuje wybrany dysk (przydatnygdy RAMdysk "padnie") czego nie może popularny INIT.COM
4) SERCOPY.COM - seryjny kopiak (uzupełniabrakującą funkcję COPY w DOS2.5CP umożliwiającwrzucenie czegoś na RAMdysk)
Te dwa programy są mojego autorswa.

Autor nie ponosi odpowiedzalnosci za awarie powstałe przy realizacji układu i nie ręczy że w powyższym opisie nie ma błędów.
Jednak w/w układ który zmontowałem i sprawdziłem działa poprawnie.

Opracował: I. Kuczek    E-mail: ixkuczek@kki.net.pl lub ixkuczek@friko6.onet.pl

Powrót na stronę główną